Helaas, bestaat niet!

Althans niet voor kitten en lijmen. Ondanks alle Internet-kretologie en het enthousiasme van gedreven verkopers blijft de boodschap: - er is geen pleister voor alle wonden! Kitten zijn ontworpen voor een specifieke, professionele toepassing. De waarde er van komt alleen tot z’n recht bij de juiste keuze.
Kitadvies.info

Kitkeuze

Welke argumenten?

De keuze van het juiste product wordt altijd bepaald door: 1. de toepassing 2. de hieraan te stellen eisen 3. wat is de aard van de belasting 4. de applicatie-voorwaarden 1 - de toepassing: iedere kit of lijm is ontwikkeld met een toepassing  als begin en eindpunt. Uit de vraag naar vloeistofdichte vloeren bv. is een product ontwikkeld dat de juiste eigenschappen voor de gestelde eisen had. Daarna zijn nog enkele varianten gevolgd, maar allemaal specifiek voor dat doel. Voor gevelafdichting kiezen we bij voorkeur een hoog-elastische kit met een lage E- modulus. Het gaat immers alleen om het opvangen van thermische belasting. Bij vloeren en galerijen daarentegen hebben we ook te maken met mechanische belasting. Er wordt over gelopen en gereden. Dan komen producten met een hogere shore- hardheid in aanmerking. Meer slijtvastheid dus. Tenslotte kan er ook sprake zijn van chemische belasting. Dat kan door bv. benzine en olie tankstations), door oplosmiddelen of chemicalien (industrie) maar ook door alledaagse, huishoudelijke reinigingsmiddelen.    2 - te stellen eisen: Een gevelafdichting op 50 mtr. hoogte aan zee moet aan andere eisen voldoen dan een voegafdichting bij laagbouw in het binnenland. Naast de toepassing moeten we dus ook kijken naar de eisen die er aan worden gesteld. Enkele voorbeelden: vloeistofdicht / chemische belasting voedsel-veilig /hygiëne eisen (HACCP) schimmelwerend / brandwerend / natuursteen beloopbaar of berijdbaar / slijtvastheid glasverlijming / afdichting meer dan normale werking (parkeerdekken)  etc. 3 - de aard van de belasting: Voegkitten kunnen op 3 manieren worden belast: thermisch - de werking van de bouwmaterialen t.g.v. opwarming en afkoeling mechanisch - door het belopen, berijden of anderszins slijten chemisch - mogelijke chemische aantasting door stoffen waarmee de kit in aanraking komt. De E-modulus van een lijm of kit vindt u in elk productblad terug, gemeten bij 100% rek. Deze elasticiteits-modulus is een maatstaf voor de stijfheid of starheid van een materiaal en die ten dele de rek van het materiaal onder een trekbelasting bepaalt en de compressie onder een drukkracht. Een lage E-modulus betekent dus dat een kit gemakkelijk in de werking kan meegaan. Er wordt dan een zo kleine mogelijke spanning op de hechtvlakken uitgeoefend. Bij een elastische afdichtingskit die alleen thermisch wordt belast is dit een belangrijke factor. Bij mechanische belasting is naast de elasticiteit ook de slijtweerstand belangrijk. We kiezen dan voor een product met een wat hogere Shore-hardheid. Nadeel is dat dan ook de E-modulus wat hoger wordt waardoor de kit of lijm minder gemakkelijk in de beweging meegaat. Om te voorkomen dat er onthechting optreedt moet de applicatie optimaal zijn. Reinigen hechtvlakken, primer e.d. Tensotte is er de mogelijke chemische belasting, zoals bv. bij tankstations, zoutopslag en bedrijfsvloeren. In dat geval moet eerst worden gekeken naar de aard van deze belasting en de bestendigheid van producten hier tegen. Voor benzine en olie meestal polysulfide; maar bij bv. mestopslag bv. een product met een vulstof die geschikt is tegen een zuur milieu.
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)      - ca. 25 Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600) - 25% Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)    - ca. 0,4 N/mm2 Treksterkte (Fmax) (EN ISO 8339)      - ca. 0,5 N/mm2 (voorbeeld uit productblad)
Kracht - Rek Diagram
“Elke keuze die u maakt heeft een eindresultaat”.                                ZigZiglar Contact
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact
een voorbeeld ter ilustratie hiervan: - de toepassing: stel het betreft een opslagterrein buiten van chemische producten. Het terrein is verhard met prefab betonnenelementen van 2 x 2 mtr. Er wordt gereden met heftrucks. - de eisen: de afdichting moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen de betreffende chemicalien gedurende 72 uur zodat bij evt. lekkage de gelekte vloeistof kan worden opgeruimd. - de belasting in deze situatie hebben we dus te maken met een 3-tal belastende factoren: 1. thermisch  - temperatuursverandering 2. mechanisch  - berijden met heftrucks e.d. 3. chemisch  - mogelijke belasting met chemicalien - de applicatie het terrein ligt buiten dus onder de volle belasting van zon, regen en vorst. Van belang is dan een goede UV-belastbaarheid en een optimale hechting aan de ondergrond (immersie van water). Voor de applicatie gelden dan de volgende aandachtspunten: schone en droge hechtvlakken voorbehandeling met een film-vormende primer aanbrengen rugvulling in juiste Breedte-Diepte verhouding vullen met elastische kit met de juiste eigenschappen kit aandrukken en afwerken met zeepoplossing en houten spatel   
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Hardheid in Shore A (EN ISO 868)            - ca. 25 Max. toelaatbare vervorming (ISO 11600) - 25% Modulus bij 100% rek (EN ISO 8339)        - ca. 0,4 N/mm2 Treksterkte (Fmax) (EN ISO 8339)            - ca. 0,5 N/mm2 (voorbeeld uit productblad)
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Kitkeuze

Welke argumenten?

De keuze van het juiste product wordt altijd bepaald door: 1. de toepassing 2. de hieraan te stellen eisen 3. wat is de aard van de belasting 4. de applicatie-voorwaarden 1 - de toepassing: iedere kit of lijm is ontwikkeld met een toepassing  als begin en eindpunt. Uit de vraag naar vloeistofdichte vloeren bv. is een product ontwikkeld dat de juiste eigenschappen voor de gestelde eisen had. Daarna zijn nog enkele varianten gevolgd, maar allemaal specifiek voor dat doel. Voor gevelafdichting kiezen we bij voorkeur een hoog-elastische kit met een lage E-modulus. Het gaat immers alleen om het opvangen van thermische belasting. Bij vloeren en galerijen daarentegen hebben we ook te maken met mechanische belasting. Er wordt over gelopen en gereden. Dan komen producten met een hogere shore- hardheid in aanmerking. Meer slijtvastheid dus. Tenslotte kan er ook sprake zijn van chemische belasting. Dat kan door bv. benzine en olie tankstations), door oplosmiddelen of chemicalien (industrie) maar ook door alledaagse, huishoudelijke reinigingsmiddelen.    2 - te stellen eisen: Een gevelafdichting op 50 mtr. hoogte aan zee moet aan andere eisen voldoen dan een voegafdichting bij laagbouw in het binnenland. Naast de toepassing moeten we dus ook kijken naar de eisen die er aan worden gesteld. Enkele voorbeelden: vloeistofdicht / chemische belasting voedsel-veilig /hygiëne eisen (HACCP) schimmelwerend / brandwerend / natuursteen beloopbaar of berijdbaar / slijtvastheid glasverlijming / afdichting meer dan normale werking (parkeerdekken)  etc. 3 - de aard van de belasting: Voegkitten kunnen op 3 manieren worden belast: thermisch - de werking van de bouwmaterialen t.g.v. opwarming en afkoeling mechanisch - door het belopen, berijden of anderszins slijten chemisch - mogelijke chemische aantasting door stoffen waarmee de kit in aanraking komt. De E-modulus van een lijm of kit vindt u in elk productblad terug, gemeten bij 100% rek. Deze elasticiteits-modulus is een maatstaf voor de stijfheid of starheid van een materiaal en die ten dele de rek van het materiaal onder een trekbelasting bepaalt en de compressie onder een drukkracht. Een lage E-modulus betekent dus dat een kit gemakkelijk in de werking kan meegaan. Er wordt dan een zo kleine mogelijke spanning op de hechtvlakken uitgeoefend. Bij een elastische afdichtingskit die alleen thermisch wordt belast is dit een belangrijke factor. Bij mechanische belasting is naast de elasticiteit ook de slijtweerstand belangrijk. We kiezen dan voor een product met een wat hogere Shore- hardheid. Nadeel is dat dan ook de E-modulus wat hoger wordt waardoor de kit of lijm minder gemakkelijk in de beweging meegaat. Om te voorkomen dat er onthechting optreedt moet de applicatie optimaal zijn. Reinigen hechtvlakken, primer e.d. Tensotte is er de mogelijke chemische belasting, zoals bv. bij tankstations, zoutopslag en bedrijfsvloeren. In dat geval moet eerst worden gekeken naar de aard van deze belasting en de bestendigheid van producten hier tegen. Voor benzine en olie meestal polysulfide; maar bij bv. mestopslag bv. een product met een vulstof die geschikt is tegen een zuur milieu.
een voorbeeld ter ilustratie hiervan: - de toepassing: stel het betreft een opslagterrein buiten van chemische producten. Het terrein is verhard met prefab betonnenelementen van 2 x 2 mtr. Er wordt gereden met heftrucks. - de eisen: de afdichting moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen de betreffende chemicalien gedurende 72 uur zodat bij evt. lekkage de gelekte vloeistof kan worden opgeruimd. - de belasting: in deze situatie hebben we dus te maken met een 3-tal belastende factoren: 1. thermisch  - temperatuursverandering 2. mechanisch  - berijden met heftrucks e.d. 3. chemisch  - mogelijke belasting met chemicalien - de applicatie: het terrein ligt buiten dus onder de volle belasting van zon, regen en vorst. Van belang is dan een goede UV-belastbaarheid en een optimale hechting aan de ondergrond (immersie van water). Voor de applicatie gelden dan de volgende aandachtspunten: schone en droge hechtvlakken voorbehandeling met een film-vormende primer aanbrengen rugvulling in juiste Breedte-Diepte verhouding vullen met elastische kit met de juiste eigenschappen kit aandrukken en afwerken met zeepoplossing en houten spatel   
Heeft u een vraag hierover? Mail ons Contact Contact “Elke keuze die u maakt heeft een eindresultaat”.                                ZigZiglar
Uw gids in de doolhof van de keuze.