Kitadvies.info

Wat

bommenwerpers, raketten en kitten met elkaar te maken hebben:

In de tweede wereldoorlog stelden de Amerikanen vast dat door het coaten van vliegtuigtanks met polysulfide er een zelfdichtende laag ontstond die langer doorvliegen mogelijk maakte na een beschieting. Deze coating was uiteraard brandstofbestendig. En ook nu gebruikt men nog steeds polysulfide voor de afdichtingen in de rakettechnologie. Vele jaren later werd hierop dankbaar teruggegrepen bij de ontwikkeling van kitten voor vloeistofdichte  vloeren, die immers ook bestand moesten zijn tegen motorbrandstoffen en olie. Maar ook bij de  ontwikkeling van kitten voor de civiele- en U-bouw gebruik werd dankbaar gebruik gemaakt van de techniek en de eigenschappen van polysulfide. Vele prefab gevels zijn er er mee afgedicht. Inmiddels is het gebruik ervan feitelijk beperkt tot tankstations, de chemische industrie en incidenteel een teakdek. Daarnaast werden er andere producten ontwikkeld op basis van andere grondstoffen. Vele daarvan gebruiken we nog dagelijks. Daarmee ontstond er ook een groeiende vraag naar voorlichting en informatie over deze producten en hun mogelijkheden. Landelijk werden er voorlichtingsdagen georganiseerd voor alle geledingen van de bouw, van voorschrijvers tot uitvoering en met allemaal hetzelfde belang: een verantwoorde toepassing van deze nieuwe materialen. In dienst van een toonaangevende producent van lijmen en kitten heb ik dan ook aan veel van deze informatieve sessies deelgenomen. Met misschien wel als hoogtepunten een optreden bij het “Institut für Bauforschung” in Köln, en de T.U.’s in Delft en Eindhoven. De volgende stap was de specifieke cursus. In eerste instantie voor de Stichting Vakopleiding Schilders, daarna voor o.a. Bouwradius en Savantis. Maar ook voor aannemers, glaszetters en woningcorporaties werden specifieke cursussen ontwikkeld, die altijd goed bezocht waren en waar deze kennisoverdracht met enthousiasme werd ontvangen. Kortom, op alle terreinen groeide de behoefte aan kennis en informatie. 
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Objectief en onafhankelijk:

Er bleef echter toch nog een open einde, met name bij de professionele verwerkers - de “kitters” -. Hun dagen waren gevuld met het produceren van zoveel mogelijk meters tegen een zo laag mogelijke prijs. Vaklui, vaak zeer kundig, maar met onvoldoende tijd voor een echte opleiding. Daarbij was de voorlichting vaak eenzijdig en met alleen een sterk commercieel belang. Met vaak schades en andere problemen tot gevolg.   Om hieraan tegemoet te komen heb ik gekozen voor een zelfstandige rol met als doel: leverancier en vertrouwenspersoon te zijn van deze professionele doelgroep, objectief en onafhankelijk van elke fabrikant. Het resultaat was een groothandel waarin de keuze van de producten was gebaseerd op de specifieke eigenschappen, de te leveren prestatie, en de eisen m.b.t. regelgeving, milieu etc. Dit was een uiterst plezierige en succesvolle tijd, en ook nu krijg ik nog regelmatig de vraag naar advies en ondersteuning.

Tot Slot:

In een vakblad voor schilders zag ik onlangs (2020) weer de vraag waarom er nog steeds problemen optreden bij het overschilderen van beglazingsvoegen. Dit probleem is inmiddels zo oud als de weg naar Rome, maar het blijft klaarblijkelijk nodig de kennis over dit complexe onderwerp te blijven te delen. En dat is wat ik u aanbied: kennis en ervaring in alle facetten van de toepassing van lijmen en kitten in de bouw en industrie.  Voorkom schades; neem niets als vanzelfsprekend aan maar vraag liever.                      
Heeft u een vraag? Mail ons Wij helpen u graag.   
Contact Contact
Uw gids in de doolhof van de keuze.
“Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn”.            Confucius

Wat

bommenwerpers, raketten en kitten

met elkaar te maken hebben:

In de tweede wereldoorlog stelden de Amerikanen vast dat door het coaten van vliegtuigtanks met polysulfide er een zelfdichtende laag ontstond die langer doorvliegen mogelijk maakte na een beschieting. Deze coating was uiteraard brandstofbestendig. En ook nu gebruikt men nog steeds polysulfide voor de afdichtingen in de rakettechnologie. Vele jaren later werd hierop dankbaar teruggegrepen bij de ontwikkeling van kitten voor vloeistofdichte vloeren, die immers ook bestand moesten zijn tegen motorbrandstoffen en olie. Maar ook bij de  ontwikkeling van kitten voor de civiele- en U-bouw gebruik werd dankbaar gebruik gemaakt van de techniek en de eigenschappen van polysulfide. Vele prefab gevels zijn er er mee afgedicht. Inmiddels is het gebruik ervan feitelijk beperkt tot tankstations, de chemische industrie en incidenteel een teakdek. Daarnaast werden er andere producten ontwikkeld op basis van andere grondstoffen. Vele daarvan gebruiken we nog dagelijks. Daarmee ontstond er ook een groeiende vraag naar voorlichting en informatie over deze producten en hun mogelijkheden. Landelijk werden er voorlichtingsdagen georganiseerd voor alle geledingen van de bouw, van voorschrijvers tot uitvoering en met allemaal hetzelfde belang: een verantwoorde toepassing van deze nieuwe materialen. In dienst van een toonaangevende producent van lijmen en kitten heb ik dan ook aan veel van deze informatieve sessies deelgenomen. Met misschien wel als hoogtepunten een optreden bij het “Institut für Bauforschung” in Köln, en de T.U.’s in Delft en Eindhoven. De volgende stap was de specifieke cursus. In eerste instantie voor de Stichting Vakopleiding Schilders, daarna voor o.a. Bouwradius en Savantis. Maar ook voor aannemers, glaszetters en woningcorporaties werden specifieke cursussen ontwikkeld, die altijd goed bezocht waren en waar deze kennisoverdracht met enthousiasme werd ontvangen. Kortom, op alle terreinen groeide de behoefte aan kennis en informatie. 
Kitadvies.info
Heeft u een vraag? Mail ons
Contact Contact
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Objectief en onafhankelijk:

Er bleef echter toch nog een open einde, met name bij de professionele verwerkers - de “Kitters” -. Hun dagen waren gevuld met het produceren van zoveel mogelijk meters tegen een zo laag mogelijke prijs. Vaklui, vaak zeer kundig, maar met onvoldoende tijd voor een echte opleiding. Daarbij was de voorlichting vaak eenzijdig en met alleen een sterk commercieel belang. Met vaak schades en andere problemen tot gevolg.   Om hieraan tegemoet te komen heb ik gekozen voor een zelfstandige rol,  met als doel: leverancier en vertrouwenspersoon te zijn van deze professionele doelgroep, objectief en onafhankelijk van elke fabrikant. Het resultaat was een groothandel waarin de keuze van de producten was gebaseerd op de specifieke eigenschappen, de te leveren prestatie, en de eisen m.b.t. regelgeving, milieu etc. Dit was een uiterst plezierige en succesvolle tijd, en ook nukrijg ik nog regelmatig de vraag naar advies en ondersteuning. Tot Slot: In een vakblad voor schilders zag ik onlangs (2020) weer de vraag waarom er nog steeds problemen optreden bij het overschilderen van beglazingsvoegen. Dit probleem is inmiddels zo oud als de weg naar Rome, maar het blijft klaarblijkelijk nodig de kennis over dit complexe onderwerp te blijven te delen. En dat is wat ik u aanbied: kennis en ervaring in alle facetten van de toepassing van lijmen en kitten in de bouw en industrie.  Voorkom schades; neem niets als vanzelfsprekend aan maar vraag liever.  Wij helpen u graag.   
“Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn”.           Confucius