“Men moet iedere kwestie allereerst tot in de kleinste details nagaan”. Aristoteles
contact@kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact

Details

Zonder goed detail geen goede afdichting Om te bekijken wat dat betekent is het nodig om de eigenschappen van bouwmaterialen te onderzoeken. Wat gebeurt er bv. bij verandering van de temperatuur?  Dit zgn. temperatuurstraject is gedefinieerd door de S.B.R., de Stichting Bouw Research. Zij gaan voor de thermische belasting van een bouwelement uit van een traject tussen -20 en +60 0C.
Kitadvies.info
We moeten dus rekening houden met een mogelijke temperatuursverandering van 80 0C. Beton bv. heeft een uitzettingscoefficient van 0,012 mm./m1/0C. .Over een traject van 80 0C. betekent dat dus een werking van 80 x 0,012 = 0,96 mm./m1  En dat verklaart de vuistregel in de bouw: beton werkt 1 mm./m1. Nu de praktijk hiervan: de voeg tussen 2 galerijelementen van elk 6 mtr. lengte moet met een elastische kit worden afgedicht. We moeten dan rekening houden met een te verwachten werking op de voeg van 2 x 3 = 6 mm.

Wat betekent dit voor de kitkeuze

Eerst iets over de belastbaarheid van kitten: deze wordt uitgedrukt in procenten (%) van de voegbreedte (ISO 11600). Dit percentage geeft aan in welke mate een kit langdurig kan worden belast zonder dat de kit wordt overbelast. Voor de beste elastische kitten ligt dat percentage op 25%.  Gemakshalve: dat is ¼ van de voegbreedte. Dit percentage heet de Duurzaam Toelaatbare Vervorming DTV van de kit. Ter illustratie: in een voeg van 10 mm. breedte kan de kit dus duurzaam 2,5 mm. aan werking opvangen. Niet Meer! Voor bovengenoemd voorbeeld betekent dit een voegbreedte van tenminste 6 x 4 mm. = 24 mm.          Maar we zijn er nog niet. Voor kitten geldt een ideale verhouding tussen breedte en diepte (dikte). Die wordt als volgt bepaald: D = B/3 +6 mm. Een te dikke kitvoeg heeft teveel eigen massa om in de belasting mee te gaan; een te dunne voeg heeft onvoldoende hechting op de hechtvlakken. Beide situaties geven aanleiding tot voortijdige onthechting van de kit. uitzetting van andere bouwmaterialen in mm. / m1:   Een eerste conclusie kan zijn dat het plaatsen van glas met kit in een aluminium kozijn problemen kan geven; in een kunstof kozijn (pvc) is het onmogelijk.

En dan nog dit

Voor elke toepassing moeten we bepalen wat het gebruik ervan is. Worden de voegen alleen thermisch belast dan kiezen voor een type met een lage E-modulus (zachte kit) maar als de voegen ook mechanisch of chemisch worden belast dan nemen we een type met eigenschappen die bij dat gebruik passen. Dat kunnen harde types zijn of specifiek belastbaar met bv. olie of benzine bij vloeistofdichte vloeren. klik voor vergroting
Aluminium 2,4 Beton 1,0 Gietijzer 0,7 Glas (vensterglas) 0,8 Lood 2,3 Polyvinylchloride (PVC) 6,4 Roestvast staal 1,3 IJzer 1,0
“Men moet iedere kwestie allereerst tot in de kleinste details nagaan”.     Aristoteles
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Details

Zonder goed detail geen goede afdichting Om te bekijken wat dat betekent is het nodig om de eigenschappen van bouwmaterialen te onderzoeken. Wat gebeurt er bv. bij verandering van de temperatuur?  Dit zgn. temperatuurstraject is gedefinieerd door de S.B.R., de Stichting Bouw Research. Zij gaan voor de thermische belasting van een bouwelement uit van een traject tussen -20 en +60 0C.
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.
We moeten dus rekening houden met een mogelijke temperatuursverandering van 80 0C. Beton bv. heeft een uitzettingscoefficient van 0,012 mm./m1/0C. .Over een traject van 80 0C. betekent dat dus een werking van 80 x 0,012 = 0,96 mm./m1. En dat verklaart de vuistregel in de bouw: beton werkt 1 mm./m1. Nu de praktijk hiervan: de voeg tussen 2 galerijelementen van elk 6 mtr. lengte moet met een elastische kit worden afgedicht. We moeten dan rekening houden met een te verwachten werking op de voeg van 2 x 3 = 6 mm.

Wat betekent dit voor de kitkeuze:

Eerst iets over de belastbaarheid van kitten: deze wordt uitgedrukt in procenten (%) van de voegbreedte (ISO 11600). Dit percentage geeft aan in welke mate een kit langdurig kan worden belast zonder dat de kit wordt overbelast. Voor de beste elastische kitten ligt dat percentage op 25%.  Gemakshalve: dat is ¼ van de voegbreedte. Dit percentage heet de Duurzaam Toelaatbare Vervorming DTV van de kit. Ter illustratie: in een voeg van 10 mm. breedte kan de kit dus duurzaam 2,5 mm. aan werking opvangen. Niet Meer! Voor bovengenoemd voorbeeld betekent dit een voegbreedte van tenminste 6 x 4 mm. = 24 mm.  Maar we zijn er nog niet. Voor kitten geldt een ideale verhouding tussen breedte en diepte (dikte). Die wordt als volgt bepaald: D = B/3 +6 mm. Een te dikke kitvoeg heeft teveel eigen massa om in de belasting mee te gaan; een te dunne voeg heeft onvoldoende hechting op de hechtvlakken. Beide situaties geven aanleiding tot voortijdige onthechting van de kit. uitzetting van andere bouwmaterialen in mm. / 1m:   Een eerste conclusie kan zijn dat het plaatsen van glas met kit in een aluminium kozijn problemen kan geven; in een kunstof kozijn (pvc) is het onmogelijk.

En dan nog dit

Voor elke toepassing moeten we bepalen wat het gebruik ervan is. Worden de voegen alleen thermisch belast dan kiezen voor een type met een lage E- modulus (zachte kit) maar als de voegen ook mechanisch of chemisch worden belast dan nemen we een type met eigenschappen die bij dat gebruik passen. Dat kunnen harde types zijn of specifiek belastbaar met bv. olie of benzine bij vloeistofdichte vloeren.
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact “Men moet iedere kwestie allereerst tot in  de kleinste details nagaan”.          Aristoteles