Kitadvies.info
“Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema  kunnen schilderen”. Pablo Picasso
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Algemeen: Er is helaas veel onduidelijkheid over de term “vloeistofdicht”. Vaak wordt gedacht aan certificering van producten en/of de bedrijven die vloeren aanleggen. Daarom eerst de bepaling van de terminologie, de definities: een vloeistofdichte vloer is een vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen. Een vloeistofdichte vloer moet 1x per jaar in uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem worden opgenomen, en 1x in de zes jaar geinspecteerd door een Onafhankelijk Deskundig Inspecteur. een vloeistofkerende vloer is een vloer die lekkages en morsingen tijdelijk kan opvangen totdat deze zijn opgeruimd. Het is een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft bij voorkeur geen open verbindingen met de onderliggende bodem en moet zijn afgestemd op het beoogde gebruik. Bij een vloeistofkerende vloer is een borging verplicht via incidentenmanagement. U heeft voldoende absorptiekorrels en opvangbakken gereed staan. U heeft instructies voor uw medewerkers over hoe te handelen bij lekkage en morsingen. - bron SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)

Certificering?

In het kader van de wet- en regelgeving zijn de tankstations met openbare verkoop en eigen tankplaatsen met een omzet van meer dan 25 m3 per jaar verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen door een wettelijk erkende, gecertificeerde aannemer volgens de BRL2369. Voor alle andere vloeren is dus geen certificering noodzakelijk

Vloeren - Vloeistofdicht of Vloeistofkerend

 
En dus: maatregelen ter bescherming van de indringing van verontreinigende stoffen zijn alleen nodig bij een vloeistofdichte vloer. Deze vloer moet gekeurd worden door een Onafhankelijk Deskundig Inspecteur (ODI), die een Verklaring Van Vloeistofdichtheid (VVV-verklaring) kan afgeven. aandachtpunten daarbij zijn o.a.: evt. dilataties wand-vloeraansluitingen scheurvorming in de vloer aansluitingen met putten, drains e.d. overgangen zoals drempels bij roldeuren

Heeft u een vraag hierover?

Wat u ook moet afdichten of verlijmen: mail ons - het liefst met details - en u krijgt z.s.m. een reactie. En, de eerste reactie is altijd gratis.
Contact Contact
double-joint
Uw gids in de doolhof van de keuze.
“Het schrobben van vloeren en het leegmaken van bedpannen heeft net zoveel waardigheid als het presidentschap”.                     Richard Nixon
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Vloeren - Vloeistofdicht of Vloeistofkerend

 
Algemeen: Er is helaas veel onduidelijkheid over de term “vloeistofdicht”. Vaak wordt gedacht aan certificering van producten en/of de bedrijven die vloeren aanleggen. Daarom eerst de bepaling van de terminologie, de definities: een vloeistofdichte vloer is een vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen. Een vloeistofdichte vloer moet 1x per jaar in uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem worden opgenomen, en 1x in de zes jaar geinspecteerd door een Onafhankelijk Deskundig Inspecteur. een vloeistofkerende vloer is een vloer die lekkages en morsingen tijdelijk kan opvangen totdat deze zijn opgeruimd. Het is een vloer die voorkomt dat de bodem verontreinigd raakt. Deze vloer heeft bij voorkeur geen open verbindingen met de onderliggende bodem en moet zijn afgestemd op het beoogde gebruik. Bij een vloeistofkerende vloer is een borging verplicht via incidentenmanagement. U heeft voldoende absorptiekorrels en opvangbakken gereed staan. U heeft instructies voor uw medewerkers over hoe te handelen bij lekkage en morsingen. - bron SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)

Certificering?

In het kader van de wet- en regelgeving zijn de tankstations met openbare verkoop en eigen tankplaatsen met een omzet van meer dan 25 m3 per jaar verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen door een wettelijk erkende, gecertificeerde aannemer volgens de BRL2369. Voor alle andere vloeren is dus geen certificering noodzakelijk
double-joint
En dus: maatregelen ter bescherming van de indringing van verontreinigende stoffen zijn alleen nodig bij een vloeistofdichte vloer. Deze vloer moet gekeurd worden door een Onafhankelijk Deskundig Inspecteur (ODI), die een Verklaring Van Vloeistofdichtheid (VVV-verklaring) kan afgeven. aandachtpunten daarbij zijn o.a.: evt. dilataties wand-vloeraansluitingen scheurvorming in de vloer aansluitingen met putten, drains e.d. overgangen zoals drempels bij roldeuren
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact “Het schrobben van vloeren en het leegmaken van bedpannen heeft net zoveel waardigheid als het presidentschap”.           Richard Nixon