Kitadvies.info
“Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema  kunnen schilderen”. Pablo Picasso
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Verdraagzaamheid

 Over de verdraagzaamheid van kitten,lijmen en kunststoffen onderling. Algemeen: Kitten en lijmen worden op vele verschillende ondergronden toegepast zoals beton, steen hout, glas etc. Zolang aan de basisvoorwaarde is voldaan dat de ondergrond schoon en droog is zijn in het algemeen de resultaten goed. De laatste jaren echter worden steeds meer kunstoffen toegepast; is er de wens kitten over te schilderen en worden in onderhoud en renovatie verouderde producten vervangen door nieuwe. Daarbij kunnen hechtingsproblemen ontstaan zoals bij de vervanging van siliconenkitten, maar ook kunnen producten en ondergronden elkaar beïnvloeden als gevolg van een chemische reactie tussen de beide. Dit proces is in het algemeen een uitwisseling (migratie) van weekmakers uit een van de stoffen naar de nadere.   Het wordt dus steeds belangrijker vooraf te beoordelen hoe de verdraagzaamheid is tussen de gebruikte producten onderling en de ondergrond waarop ze worden toegepast. Migratie van weekmakers: Kitten en lijmen zijn in het algemeen opgebouwd uit korte moleculen die door een chemische reactie – polymerisatie – aaneengeregen worden tot lange ketens. Door de vorming van deze lange ketens is de kit of de lijm in staat mee te rekken in de optredende belasting zonder dat daarbij de hechting verloren gaat. Daarbij is het echter wel noodzakelijk dat het product deze functie door de jaren behoud. Om dit te bereiken moet de kit of lijm jarenlang zacht en soepel blijven. Hiervoor gebruikt men zgn. weekmakers. Deze toevoegingen voorkomen verharding van het product en ze zorgen ervoor dat de elasticiteit behouden blijft. Ze zijn dus onontbeerlijk voor het duurzaam functioneren van kitten en lijmen. Gedurende de levensduur van het product kunnen deze weekmakers echter uittreden als gevolg van belasting, verwarming, druk etc. Dit is een veel voorkomend fenomeen bij siliconenkitten. Daarbij ontstaat in de omgeving van een kitvoeg een neerslag van weekmakers waar stof en vuil zich aan hechten. Dit verschijnsel staat bekend als de zgn. siliconensmet of randzônevervuiling. Het heeft een sterk vervuilende invloed op de omgeving en het kan ook een wezenlijk probleem vormen bij het overschilderen. Verweking: De meeste kitten en lijmen bevatten dus weekmakers. Ook vele kunststoffen zijn weekgemaakt. Bij het contact tussen kitten onderling of met weekmakerhoudende ondergronden kunnen deze door uittreding van weekmaker opnieuw verweken. Daardoor kan verkleuring of verweking optreden en in ergere gevallen onthechting. Bij het overschilderen van kitten b.v. kan de verf in eerste instantie normaal drogen maar na enkele weken of maanden alsnog weer verweken. De verf wordt dan kleverig en stof en vuil hechten zich er aan. Daardoor vervuilt niet alleen de kitvoeg maar door het onttrekken van weekmaker verhardt de kit. Op den duur kan dit tot functieverlies lijden. De praktijk: In de praktijk betekent dit dat bij de keuze van kitten en lijmen altijd moet worden gekeken naar de verdraagzaamheid van het product met de ondergrond en/of andere kitten en lijmen. Zo moet bekend zijn wat b.v. de samenstelling van kunststoffen is, met welke verfsoort er wordt overgeschilderd of welke kitsoort moet worden vervangen. Een bekend praktijkprobleem is de toepassing van kitten op bitumineuze ondergronden (dakbedekking etc.) Hiervoor kunnen alleen kitten op bitumenbasis worden toegepast; alle andere kitsoorten zullen binnen korte tijd verweking te zien geven. Een ander punt van aandacht is de hechting op de ondergrond. Door hun samenstelling kan op sommige kunstoffen niet worden gehecht. Dit zijn zgn. a-polaire materialen; d.w.z. dat er in chemische zin geen aanhechtingsmogelijkheden zijn. Bekende voorbeelden hiervan zijn polyethyleen (p.e.) en polypropyleen (p.p.). Ook aan siliconen kan met andere middelen niet worden gehecht.

Heeft u een vraag hierover?

Wat u ook moet afdichten of verlijmen: mail ons - het liefst met details - en u krijgt z.s.m. een reactie. En, de eerste reactie is altijd gratis.
Contact Contact
“Een welomschreven doel is het geheim van duurzaam succes”. Victor Cousin
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Verdraagzaamheid

 Over de verdraagzaamheid van kitten,lijmen en kunststoffen onderling. Algemeen: Kitten en lijmen worden op vele verschillende ondergronden toegepast zoals beton, steen hout, glas etc. Zolang aan de basisvoorwaarde is voldaan dat de ondergrond schoon en droog is zijn in het algemeen de resultaten goed. De laatste jaren echter worden steeds meer kunstoffen toegepast; is er de wens kitten over te schilderen en worden in onderhoud en renovatie verouderde producten vervangen door nieuwe. Daarbij kunnen hechtingsproblemen ontstaan zoals bij de vervanging van siliconenkitten, maar ook kunnen producten en ondergronden elkaar beïnvloeden als gevolg van een chemische reactie tussen de beide. Dit proces is in het algemeen een uitwisseling (migratie) van weekmakers uit een van de stoffen naar de nadere.   Het wordt dus steeds belangrijker vooraf te beoordelen hoe de verdraagzaamheid is tussen de gebruikte producten onderling en de ondergrond waarop ze worden toegepast. Migratie van weekmakers: Kitten en lijmen zijn in het algemeen opgebouwd uit korte moleculen die door een chemische reactie – polymerisatie – aaneengeregen worden tot lange ketens. Door de vorming van deze lange ketens is de kit of de lijm in staat mee te rekken in de optredende belasting zonder dat daarbij de hechting verloren gaat. Daarbij is het echter wel noodzakelijk dat het product deze functie door de jaren behoud. Om dit te bereiken moet de kit of lijm jarenlang zacht en soepel blijven. Hiervoor gebruikt men zgn. weekmakers. Deze toevoegingen voorkomen verharding van het product en ze zorgen ervoor dat de elasticiteit behouden blijft. Ze zijn dus onontbeerlijk voor het duurzaam functioneren van kitten en lijmen. Gedurende de levensduur van het product kunnen deze weekmakers echter uittreden als gevolg van belasting, verwarming, druk etc. Dit is een veel voorkomend fenomeen bij siliconenkitten. Daarbij ontstaat in de omgeving van een kitvoeg een neerslag van weekmakers waar stof en vuil zich aan hechten. Dit verschijnsel staat bekend als de zgn. siliconensmet of randzônevervuiling.  Het heeft een sterk vervuilende invloed op de omgeving en het kan ook een wezenlijk probleem vormen bij het overschilderen. Verweking: De meeste kitten en lijmen bevatten dus weekmakers. Ook vele kunststoffen zijn weekgemaakt. Bij het contact tussen kitten onderling of met weekmakerhoudende ondergronden kunnen deze door uittreding van weekmaker opnieuw verweken. Daardoor kan verkleuring of verweking optreden en in ergere gevallen onthechting. Bij het overschilderen van kitten b.v. kan de verf in eerste instantie normaal drogen maar na enkele weken of maanden alsnog weer verweken. De verf wordt dan kleverig en stof en vuil hechten zich er aan. Daardoor vervuilt niet alleen de kitvoeg maar door het onttrekken van weekmaker verhardt de kit. Op den duur kan dit tot functieverlies lijden. De praktijk: In de praktijk betekent dit dat bij de keuze van kitten en lijmen altijd moet worden gekeken naar de verdraagzaamheid van het product met de ondergrond en/of andere kitten en lijmen. Zo moet bekend zijn wat b.v. de samenstelling van kunststoffen is, met welke verfsoort er wordt overgeschilderd of welke kitsoort moet worden vervangen. Een bekend praktijkprobleem is de toepassing van kitten op bitumineuze ondergronden (dakbedekking etc.) Hiervoor kunnen alleen kitten op bitumenbasis worden toegepast; alle andere kitsoorten zullen binnen korte tijd verweking te zien geven. Een ander punt van aandacht is de hechting op de ondergrond. Door hun samenstelling kan op sommige kunstoffen niet worden gehecht. Dit zijn zgn. a- polaire materialen; d.w.z. dat er in chemische zin geen aanhechtingsmogelijkheden zijn. Bekende voorbeelden hiervan zijn polyethyleen (p.e.) en polypropyleen (p.p.). Ook aan siliconen kan met andere middelen niet worden gehecht.
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact “Een welomschreven doel is het geheim  van duurzaam succes”.              Victor Cousin