Kitadvies.info
“Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema  kunnen schilderen”. Pablo Picasso
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Algemeen: De voegafdichting van galerijelementen wordt vaak als problematisch ervaren. De daarbij optredende problemen lijken onvoorspelbaar, ondanks alle zorg en aandacht die is besteed aan productkeuze en uitvoering. De praktijk leert dat vaak binnen enkele jaren er sprake is van onthechting of beschadiging van de voegafdiching. Meestal met als gevolg lekkage in de onderliggende woningen of bedrijfsruimtes. Toch vindt al sinds 1969 onderzoek naar deze problematiek plaats wat heeft geleid tot de ontwikkeling van alternatieve afdichtingsystemen. Daarbij zijn goede en minder goede resultaten bereikt. Inmiddels kunnen we stellen dat deze ontwikkeling een aantal systemen heeft opgeleverd die goed en duurzaam functioneren.   In het onderstaande willen we ingaan op de factoren die hier in het spel zijn en die los staan van bv. de kwaliteit van de kit, de voorbehandeling of de applicatie. Daarnaast worden ook enkele alternatieve systemen besproken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Belastingsfactoren: Galerijelementen worden in het algemeen vrijdragend opgelegd. Bij normale thermische belasting kunnen deze elementen uitzetten en krimpen zonder dat daarbij spanningsschade optreedt. De voegafdichting tussen de elementen moet voorkomen dat water op de consoles komt en langs deze weg binnendringt in de onderliggende ruimtes. thermische belasting - omdat elastische kitten beperkt zijn in hun vermogen duurzaam beweging op te nemen dient vooraf te worden berekend welke minimale voegbreedte daarvoor noodzakelijk is. Bepalend daarvoor zijn: de elementlengte de uitzettingscoëfficient van het bouwmateriaal - α de Duurzaam Toelaatbare Vervorming van de kit (DTV) in % van de voegbreedte het te verwachten temperatuurstraject

Galerijen - inleiding 

Beginnend bij het laatste:  uitgangspunt is een temperatuurstraject van -20 tot + 60 0C. zoals onder het tabblad “Detail“ is aangegeven. Dit betekent een totaal verschil van 80 0C. waarbinnen de voegafdichting moet blijven functioneren. Galerijelementen zijn in het algemeen gemaakt van prefab beton. Dit bouwmateriaal heeft een uitzettingscoëfficient α van 12.10-6 m/(m.K.). Gerelateerd aan het temperatuurstraject van 80 0C. betekent dit een dimensieverandering van 80.12.10-6 = 0,96 mm./m1 elementlengte. Als vuistregel geldt: 1 mm./ m1 beton. Voor een gangbare elementlengte van 6 mtr. is dit 6 x 1,0 = 6 mm. dimensieverandering. Een moderne elastische kit kan duurzaam worden belast op ca. 25% van de voegbreedte. In dit rekenvoorbeeld betekent dit dus een minimale voegbreedte van 4 x 6 = 24 mm. Voor grotere elementen neemt dit uiteraard in verhouding toe. Hier worden al enkele problemen zichtbaar: het is tijdens de bouw vrijwel onmogelijk deze maatvoering exact aan te houden. Als dit al lukt is een voegafdichting gecreëerd die zeer kwetsbaar is voor mechanische belasting

Maar er is meer: voor meer informatie over galerijen klik hier

Heeft u een vraag hierover?

Wat u ook moet afdichten of verlijmen: mail ons - het liefst met details - en u krijgt z.s.m. een reactie. En, de eerste reactie is altijd gratis.
Uw gids in de doolhof van de keuze.
Contact Contact
“Het genie springt over de afgrond heen, het talent bouwt een brug”. Fliegende Blätter
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Galerijen - inleiding

Algemeen: De voegafdichting van galerijelementen wordt vaak als problematisch ervaren. De daarbij optredende problemen lijken onvoorspelbaar, ondanks alle zorg en aandacht die is besteed aan productkeuze en uitvoering. De praktijk leert dat vaak binnen enkele jaren er sprake is van onthechting of beschadiging van de voegafdiching. Meestal met als gevolg lekkage in de onderliggende woningen of bedrijfsruimtes. Toch vindt al sinds 1969 onderzoek naar deze problematiek plaats wat heeft geleid tot de ontwikkeling van alternatieve afdichtingsystemen. Daarbij zijn goede en minder goede resultaten bereikt. Inmiddels kunnen we stellen dat deze ontwikkeling een aantal systemen heeft opgeleverd die goed en duurzaam functioneren.   In het onderstaande willen we ingaan op de factoren die hier in het spel zijn en die los staan van bv. de kwaliteit van de kit, de voorbehandeling of de applicatie. Daarnaast worden ook enkele alternatieve systemen besproken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Belastingsfactoren: Galerijelementen worden in het algemeen vrijdragend opgelegd. Bij normale thermische belasting kunnen deze elementen uitzetten en krimpen zonder dat daarbij spanningsschade optreedt. De voegafdichting tussen de elementen moet voorkomen dat water op de consoles komt en langs deze weg binnendringt in de onderliggende ruimtes. thermische belasting - omdat elastische kitten beperkt zijn in hun vermogen duurzaam beweging op te nemen dient vooraf te worden berekend welke minimale voegbreedte daarvoor noodzakelijk is. Bepalend daarvoor zijn: de elementlengte de uitzettingscoëfficient van het bouwmateriaal - α de Duurzaam Toelaatbare Vervorming van de kit (DTV) in % van de voegbreedte het te verwachten temperatuurstraject
Beginnend bij het laatste:  uitgangspunt is een temperatuurstraject van -20 tot + 60 0C. zoals onder het tabblad “Detail“ is aangegeven. Dit betekent een totaal verschil van 80 0C. waarbinnen de voegafdichting moet blijven functioneren. Galerijelementen zijn in het algemeen gemaakt van prefab beton. Dit bouwmateriaal heeft een uitzettingscoëfficient α van 12.10-6 m/(m.K.). Gerelateerd aan het temperatuurstraject van 80 0C. betekent dit een dimensieverandering van 80.12.10-6 = 0,96 mm./m1 elementlengte. Als vuistregel geldt: 1 mm./ m1 beton. Voor een gangbare elementlengte van 6 mtr. is dit 6 x 1,0 = 6 mm. dimensieverandering. Een moderne elastische kit kan duurzaam worden belast op ca. 25% van de voegbreedte. In dit rekenvoorbeeld betekent dit dus een minimale voegbreedte van 4 x 6 = 24 mm. Voor grotere elementen neemt dit uiteraard in verhouding toe. Hier worden al enkele problemen zichtbaar: het is tijdens de bouw vrijwel onmogelijk deze maatvoering exact aan te houden. Als dit al lukt is een voegafdichting gecreëerd die zeer kwetsbaar is voor mechanische belasting

Maar er is meer: voor meer informatie over galerijen klik hier

Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact “Het genie springt over de afgrond heen,  het talent bouwt een brug”.          Fliegende Blätter