Kitadvies.info
“Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema  kunnen schilderen”. Pablo Picasso
Uw gids in de doolhof van de keuze.
oplegging: een tweede factor is de oplegging van de elementen. Het voorafgaande (tabblad galerijen) is nl. alleen geldig wanneer de oplegging van het element aan beide zijden exact gelijk is. In de praktijk zal dit niet het geval zijn. Het resultaat ervan is dat bij thermische belasting het gedeelte met de kleinste oplegging (en dus de minste wrijvingsweerstand) vrijwel de gehele uitzetting en krimp zal verwerken. Het effect daarvan is dat tot ieders verbazing de breedste voegen onthechten en de smalle intact blijven. eigenschappen van materialen: vaak wordt het falen van een elastische kit toegeschreven aan onvoldoende voorbehandeling of niet juiste primerkeuze. Om dit te beoordelen moeten we kijken naar de functie van de primer. In het algemeen zijn dit filmvormende producten, in 1 of 2-componentige uitvoering. Het primaire doel ervan is te voorkomen dat waterdruk op de hechtvlakken van de kit ontstaat t.g.v. immersie van water. Daarnaast geeft de primer een sterke verbetering van de hechting. Maar…. Om deze functie te kunnen vervullen moet de primer dus maximaal verankerd zijn in de ondergrond. Hier komt een volgend probleem om de hoek kijken: de dichtheid van modern prefab beton is zodanig dat zonder voorbereiding deze maximale verankering niet wordt bereikt. Hechtvlakken dienen dan ook altijd te worden opgeruwd d.m.v. slijpen om daarmee een vergroting van het hechtoppervlak en een betere verankering te bereiken. mechanische en chemische belasting - in de meeste gevallen zullen galerijelementen worden toegepast in de woningbouw. Dit betekent dat de voegafdichting ook mechanisch zal worden belast door het belopen, het verslepen van allerlei zaken en vooral het schrobben. In chemische zin krijgen we dan nog te maken met reinigingsmiddelen van diverse aard (meestal sterk alkalisch) en duurzame waterbelasting met name in de goten. Een kitvoeg ligt na het afwerken altijd iets lager dan het oppervlak van de prefab beton, zeker wanneer er sprake is van een belasting op rek.

Galerijen - vervolg 

Samenvattend: Hoe goed ook de applicatie is uitgevoerd en hoe kwalitatief hoogwaardig ook de materialen; de aard en intensiteit van de optredende belasting zal een duurzaam functioneren van een standaard kitafdichting vrijwel onmogelijk maken. Het resultaat is een kwetsbare en onderhoudsgevoelige voegafdichting. Alternatieven: Zoals eerder gesteld is in de achterliggende jaren gezocht naar andere afdichtingssytemen, meestal gebaseerd op een (kunst)rubberslab in combinatie met een elastische kit. De meest kenmerkende eigenschap van deze systemen is dat ze over de voeg worden aangebracht en niet in de voeg. Daarbij wordt gewerkt met breedtes variërend tussen 100 en 200 mm., waardoor zeer brede hechtvlakken ontstaan. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de optredende belasting wordt verdeeld over een veel groter oppervlak waardoor de belasting per cm2 aanzienlijk daalt. De gedachte daarachter is dat de kit zorgt voor een elastische verlijming en de slab voor de mechanische sterkte. Het positieve resultaat is dat de kwetsbaarheid van deze systemen veel lager ligt met als gevolg een veel grotere duurzaamheid. In de praktijk is de juistheid van deze gedachte ruimschoots bewezen. Eén essentiële verandering hoort hier echter nog bij: de rubberslab bleek de zwakste schakel in de keten door de verlijming aan de randen. Hier wilde nog wel eens mechanische schade optreden. Alhoewel dit  vrijwel nooit tot lekkage leidde bracht het toch het risico met zich mee van opstaande randen en daarmee de kans op struikelen. De oplossing is gevonden in de integratie van een wapeningsstrook in het kitbed, met een niet-hechtend tape daaronder. De werkingsbreedte van de voegafdichting wordt daarmee sterk vergroot. Met deze uitvoering ontstaan zgn. brugvoegsystemen die weliswaar duurder zijn dan normale voegafdichtingen maar die een veel duurzamer resultaat geven en die in vrijwel alle situaties met succes kunnen worden toegepast, ook op bv. parkeergarages. Het Brugvoegsysteem van Sika en het Sealflex systeem van Saba zijn voorbeelden van deze uitvoering. Beide hebben hun waarde in de praktijk bewezen.  

Heeft u een vraag hierover?

Wat u ook moet afdichten of verlijmen: mail ons - het liefst met details - en u krijgt z.s.m. een reactie. En, de eerste reactie is altijd gratis.
Contact Contact
Uw gids in de doolhof van de keuze.
“Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn”. Lao-Tse
Kitadvies.info
Uw gids in de doolhof van de keuze.

Galerijen - vervolg

oplegging: een tweede factor is de oplegging van de elementen. Het voorafgaande (tabblad galerijen) is nl. alleen geldig wanneer de oplegging van het element aan beide zijden exact gelijk is. In de praktijk zal dit niet het geval zijn. Het resultaat ervan is dat bij thermische belasting het gedeelte met de kleinste oplegging (en dus de minste wrijvingsweerstand) vrijwel de gehele uitzetting en krimp zal verwerken. Het effect daarvan is dat tot ieders verbazing de breedste voegen onthechten en de smalle intact blijven. eigenschappen van materialen: vaak wordt het falen van een elastische kit toegeschreven aan onvoldoende voorbehandeling of niet juiste primerkeuze. Om dit te beoordelen moeten we kijken naar de functie van de primer. In het algemeen zijn dit filmvormende producten, in 1 of 2-componentige uitvoering. Het primaire doel ervan is te voorkomen dat waterdruk op de hechtvlakken van de kit ontstaat t.g.v. immersie van water. Daarnaast geeft de primer een sterke verbetering van de hechting. Maar…. Om deze functie te kunnen vervullen moet de primer dus maximaal verankerd zijn in de ondergrond. Hier komt een volgend probleem om de hoek kijken: de dichtheid van modern prefab beton is zodanig dat zonder voorbereiding deze maximale verankering niet wordt bereikt. Hechtvlakken dienen dan ook altijd te worden opgeruwd d.m.v. slijpen om daarmee een vergroting van het hechtoppervlak en een betere verankering te bereiken. mechanische en chemische belasting - in de meeste gevallen zullen galerijelementen worden toegepast in de woningbouw. Dit betekent dat de voegafdichting ook mechanisch zal worden belast door het belopen, het verslepen van allerlei zaken en vooral het schrobben. In chemische zin krijgen we dan nog te maken met reinigingsmiddelen van diverse aard (meestal sterk alkalisch) en duurzame waterbelasting met name in de goten. Een kitvoeg ligt na het afwerken altijd iets lager dan het oppervlak van de prefab beton, zeker wanneer er sprake is van een belasting op rek.
Samenvattend: Hoe goed ook de applicatie is uitgevoerd en hoe kwalitatief hoogwaardig ook de materialen; de aard en intensiteit van de optredende belasting zal een duurzaam functioneren van een standaard kitafdichting vrijwel onmogelijk maken. Het resultaat is een kwetsbare en onderhoudsgevoelige voegafdichting. Alternatieven: Zoals eerder gesteld is in de achterliggende jaren gezocht naar andere afdichtingssytemen, meestal gebaseerd op een (kunst)rubberslab in combinatie met een elastische kit. De meest kenmerkende eigenschap van deze systemen is dat ze over de voeg worden aangebracht en niet in de voeg. Daarbij wordt gewerkt met breedtes variërend tussen 100 en 200 mm., waardoor zeer brede hechtvlakken ontstaan. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de optredende belasting wordt verdeeld over een veel groter oppervlak waardoor de belasting per cm2 aanzienlijk daalt. De gedachte daarachter is dat de kit zorgt voor een elastische verlijming en de slab voor de mechanische sterkte. Het positieve resultaat is dat de kwetsbaarheid van deze systemen veel lager ligt met als gevolg een veel grotere duurzaamheid. In de praktijk is de juistheid van deze gedachte ruimschoots bewezen. Eén essentiële verandering hoort hier echter nog bij: de rubberslab bleek de zwakste schakel in de keten door de verlijming aan de randen. Hier wilde nog wel eens mechanische schade optreden. Alhoewel dit  vrijwel nooit tot lekkage leidde bracht het toch het risico met zich mee van opstaande randen en daarmee de kans op struikelen. De oplossing is gevonden in de integratie van een wapeningsstrook in het kitbed, met een niet-hechtend tape daaronder. De werkingsbreedte van de voegafdichting wordt daarmee sterk vergroot. Met deze uitvoering ontstaan zgn. brugvoegsystemen die weliswaar duurder zijn dan normale voegafdichtingen maar die een veel duurzamer resultaat geven en die in vrijwel alle situaties met succes kunnen worden toegepast, ook op bv. parkeergarages. Het Brugvoegsysteem van Sika en het Sealflex  systeem van Saba zijn voorbeelden van deze uitvoering. Beide hebben hun waarde in de praktijk bewezen.  
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact “Zoek voor grote vraagstukken een oplossing als ze nog klein zijn”.             Lao-Tse
Heeft u een vraag hierover? Mail ons
Contact Contact